Internet je svojom pojavom srušio mnoge komunikacione barijere i monopole. Novost koja nam se sada  nudi je VoIP,  telefoniranje preko interneta, koje će nam daleke destinacije učiniti bliskim i dostupnim, čak jeftinijim nego kada zovemo unutrašnjost Srbije.

VoIP je odavno u upotrebi u svetu. Jedan od oblika VoIP-a koji je se najčešće upotrebljavao kod nas je program Skype.

U Britaniji mobilna mreža Orange svojim korinicima nudi paket mobilna telefonija + Internet u koji je uključen i VoIP paket sa besplatnim pozivima ka 100-inak zemalja na fiksnu telefoniju.

Kod nas ne postoje ovakve ponude, ali stoji otvorena mogućnost da ono što nam internet nudi maksimalno iskoristimo.

VoIP je šansa da se barijere u komunikaciji sa udaljenim lokacijama najlakše prekoče ...

Više informacija

CFiles je integrisani informacioni sistem namenjen tržištu malih i srednjih preduzeća. Inicijalno je razvijen za potrebe upravljanja poslovanjem u grafičkoj delatnosti, ali je kasnije prerastao u zaokružen informacioni sistem koji omogućava efikasno upravljanje svim segmentima poslovanja ...

Više informacija
 

UNIT IT je osnovan 2004. godine kao rezultat potrebe da se višegodišnja iskustva osnivača u organizovanju i realizaciji tehničke podrške, projektovanju i realizaciji informacionih sistema, ponude tržištu na adekvatan način. UNIT IT danas ima zadovoljne klijente i prepoznatljiva poslovna rešenja i široku lepezu proizvoda i usluga.

U današnje vreme beležimo nagli rast privatnog preduzetništva i sve veći broj malih i srednjih preduzeća čije se poslovanje ne može zamisliti bez upotrebe računara, i kojima je potrebna stručna pomoć. UNIT IT je upravo specijalizovan za pružanje tehniče pomoći kao i održavanje računarske i mrežne opreme.  Mi svojim klijentima nudimo i tehničku pomoć prilikom informatizacije ...
 

Zapošljavanje IT kadrova je za mala i srednja preduzeća preskupa investicija, alternativa je povremeni angažman eksternih stručnjaka.

UNIT IT upravo svoju šansu vidi u potrebi da se malom biznisu obezbedi kvalitetna podrška. Naša ponuda je profilisana kroz sledeće IT usluge: Razvoj informacionih sistema, IT konsalting, Tehnička podrška, Servis i održavanje.

UNIT IT ima za cilj da uz garantovani kvalitet usluge, pruži i neophodnu sigurnost Vašem biznisu.

UNIT IT nudi formu saradnje na bazi ugovora ili povremenu (ad-hok) saradnju na osnovu povremenih potreba.

MGuide je Sales force sistem,   profilisan za marketing istraživanje, kontrolu i praćenje distribucije kako na mikro tako i makrotržištu.

Namenjen je pre svega distributerskim i marketing istraživačkim kućama, a može ga koristiti svako ko želi da definiše svoju poziciju na željenom tržištu, pronađe kanale distribucije, odredi moć tržišta za svoj asortiman... 

 

 

Više informacija

System Builder je loto ekspert sistem, namenjen globalnom tržištu loto igrača. Sastoji se iz tri segmenta:

  • Baze i statistike izvlačenja

  • Baze loto sistema

  • Sistema za analizu i predviđanje

koja imaju za cilj da pruže igraču mogućnost da efikasnije i kvalitetnije igra loto sisteme na osnovu statističkih činjenica ...

Više informacija
 
© 2004-2009 UNIT IT,  Metalska 11, 11060 Beograd,  office@unit-it.co.rs