PROJEKAT MGUIDE

MGuide je Sales force sistem,   profilisan za marketing istraživanje, kontrolu i praćenje distribucije robe kako na mikro tako i makrotržištu.

Namenjen je pre svega distributerskim i marketing istraživačkim kućama, a može ga koristiti svako ko želi da definiše svoju poziciju na željenom tržištu, pronađe kanale distribucije, odredi moć tržišta za svoj asortiman... 

 

 

 

MGuide ima sledeće mogućnosti:

 • Definisanje ciljnih grupa artikala

 • Definisanje grupa proizvođača

 • Definisanje tipova objekata

 • Definisanje sektora mikrotržišta

 • Definisanje dobavljača

 • Definisanje prodajnih sistema (trgovinskih lanaca)

 • Segmentaciju mikro i makrotržišta

 • Definisanje prodajnih objekata

 • Kontrolu terenskih istraživača

 • Registrovanje promena stanja u prodajnim objektima prilikom svakog obilaska

 • Registrovanje promotivnih aktivnosti u prodajnim objektima

 • Vizuelnu kontrolu koncentracije prodajnih objekata (na mapi mikrotržišta)

 • Vizuelni pregled stanja u svakom prodajnom objektu (fotografije)

 • Moćan aparat za izveštavanje i analizu tržišta po gore definisanim parametrima, baziran na konceptu od opšteg ka pojedinačnom

 • Jednostavan za koršćenje

 

MGuide daje odgovore na sledeća pitanja:

 • Koliko je tržište?

 • Čega sve ima na tržištu?

 • Ko nam je konkurencija?

 • Gde su tu moji artikli?

 • Kakva je koncentracija prodajnih objekata po sektorima?

 • Kakva je struktura prodajnih objekata?

 • Ko su najveći distributeri (dobavljači)?

 • Ko su najveći trgovinski lanci?

 • i mnoga druga..

...vizuelno u slici i dijagramima,

...dinamički - izaberi, filteriši, vidi, spusti se na detalje kroz hijerarhijsko drvo do lista. 

© 2004-2009 UNIT IT,  Metalska 11, 11060 Beograd,  office@unit-it.co.rs