IT KONSALTING

IT konsalting je usluga namenjena menadžmentu malih i srednjih preduzeća u vidu stručne i tehničke pomoći prilikom donošenja važnih odluka u procesu informatizacije. Primena informacionih tehnologija danas je jedini način da valjano kontrolišete vaš binis i direktno utiče na stvaranje profita.

 

Informacione tehnologije zahtevaju preduslove za primenu, a to je informaciona infrastruktura: računarska mreža, serveri, računari, štampači, oprema, internet...

Zatim sledi izbor operativnog sistema, korisničkog sotvera.

I na kraju izbor poslovnog softvera, informacionog sistema, prikladnog potrebama vašeg biznisa.

Prava informacija određuje pravac vašem biznisu, stoga je izbor poslovnog rešenja najvažnija tema kojom se bavi IT konsalting.

© 2004-2009 UNIT IT,  Metalska 11, 11060 Beograd,  office@unit-it.co.rs