SERVIS I ODRŽAVANJE

Unit IT je za segment malih i srednjih preduzeća formulisao ponudu servisa i održavanja računara, opreme,  računarskih mreža i informacionih sistema, uzimajući u obzir rast i napredak informacionih tehnologija, njhovu primenu u današnjem poslovanju kao i probleme koji nastaju prilikom korišćenja informacionih tehnologija.

 

Imajući u vidu da na tržištu ne postoji kvaltetna ponuda, u segmentu servisa i održavanja mi vidimo veliku šansu za svoj napredak i razvoj. Uspostavljanje partnerskog odnosa i stvaranje ambijenta maksimalne sigurnosti svojim klijentima za nas je primarni cilj.

 

 

Unit IT nudi dva vida održavanja:

  • Ad-hok ili povremeno održavanje, koje je inicirano zahtevima klijenta, podrazumeva intervenciju na sistemu klijenta na osnovu nastalih problema. Cena ovakvog održavanja podrazumeva:

    • Cenu izlaska na teren od 20 €, i

    • Cenu intervencije po započetom satu od 20

    Vreme odziva na zahtev klijenta je 8 sati, izuzetno može biti do 24 sata.

  • Paušalno održavanje, koje obuhvata redovno i vanredno održavanje, pri čemu se detalji obavezno preciziraju Ugovorom o održavanju. Redovno održavanje predstavlja preventivne ili planirane aktivnosti na sistemu i određeni broj obaveznih mesečnih obilazaka klijenta. Vanredno održavanje podrazumeva vanredne intervencije koje su uključene paušalnim ugovorom.

Unit IT je kao posebnu izdvojio uslugu IT konsaltinga koja podrazumeva stručnu pomoć klijentu prilikom donošenja važnih odluka iz oblasti informatizacije, uvođenja novih softvera, primene novih tehnologija ...

 
© 2004-2009 UNIT IT,  Metalska 11, 11060 Beograd,  office@unit-it.co.rs